.

Druhé slovenské vydanie metodiky

Mikulajová, M., Tokárová, O., Sümegiová, Z.: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Predgrafémová a grafémová etapa. 2. prepracované a doplnené vydanie. 

 Dialóg, spol. s r. o., Bratislava, 2014. ISBN 978-80-968-5027-3


Druhé české vydanie metodiky

Mikulajová, M., Nováková Schöffelová, M., Tokárová, O., Dostálová, A.: Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Předgrafémová a grafémová etapa.  2. prepracované a doplněné vydání. Školské poradenské zařízení Centrum Rozum V.O.S., Praha - východ, 2016.  ISBN 978-80-260-8261-3.Ilustrácie a grafická úprava českého a slovenského vydania

Mgr. Art. Daniela OlejníkováDaniela Olejníková (1986) je mladá slovenská maliarka, ilustrátorka a grafička. V roku 2011 ukončila štúdium grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je držiteľkou Plakety Bienále Ilustrácií Bratislava BIB 2013 a zúčastnila sa viac ako dvoch desiatok výstav doma a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Kontakt: https://www.daniele.com; www.studiolimb.com


Predaj a distribúcia materiálov

plus.dialog.sro@gmail.com 


Metodika komplet
 Metodická príručka, Šlabikár 1, Šlabikár 2, žetóny, kartičky s obrázkami,   kartičky s   písmenami, okienka s písmenami
 Cena: 159,00 €Šlabikár 1

 spotrebný materiál pre deti
 Cena: 14,90 €Šlabikár 2

 spotrebný materiál pre deti
 Cena: 14,90 €