Aktuality pre rodičov                      

Jazykové  tréningy  pre deti v školskom roku 2020/2021


Tréningy fonematického uvedomovania  budú prebiehať   s uvedenými lektormi na rôznych miestach. Bližšie info o čase, mieste, podmienkach si zistíte u lekotorv. V prípade záujmu ich kontaktujte.


Miesto                        Meno                          Kontakt


Zemianske Kostoľany (SCŠPP)                 Mgr. Zdenka Gamanová                          0915 981 090

Topoľčany (CŠPP)                                      Mgr. Andrea Ševčíková                           0903 240 579

Bánovce nad Bebravou (CŠPP)               PaedDr. Bibiána Novakovová                  0905 824 380

Banská Bystrica                                        Mgr. Eva Mrenicová                                 0915 951 215

MŠ Lehota pod Vtáčnikom                        Bc. Karina Beláková                                0915 612 710

MŠ Oslany                                                 PaedDr. Zdenka Pšenková                      0905 703 854

MŠ Čereňany                                            PaedDr. Zdenka Pšenková                      0905 703 854

MŠ Zem. Kostoľany                                   Mgr. Michaela Mojžišová                          0903 191 777

SCŠPP Banská Bystrica                            PaedDr. Ľubica Hollá                                0907 499 301

SCŠPP Strečno                                          Mgr. Jágerčíková                                     0904 933 278                                                           

MŠ Prievidza                                              Mgr. Iveta Váňová                                     0905 162 177

CŠPP Prievidza                                          Mgr. Iveta Váňová                                     0905 162 177 

 MŠ Nižný Klátov                                       PaedDr. Eva Sobinkovičová                     0903 941 556 

 Vzdelávacie centrum KRTKO  Trenčín    Bc. Diana Gerbocová                               0948 070 805

Vzdelávacie centrum KRTKO Trenčín        PhDr. Ľubomíra Dunčáková                        0948 3301 80