Aktuality pre rodičov                      

Jazykové  tréningy  pre deti v školskom roku 2022/2023


Tréningy fonematického uvedomovania  budú prebiehať   s uvedenými lektormi na rôznych miestach. 

Bližšie info o čase, mieste, podmienkach si zistíte u lektorov. V prípade záujmu ich kontaktujte, prosím.


Miesto                            Meno                          Kontakt

Zemianske Kostoľany (SCŠPP)                       Mgr. Karina Beláková                              0915 981 090

Banská Bystrica                                              Mgr. Eva Mrenicová                                 0915 951 215

MŠ Oslany                                                       PaedDr. Zdenka Pšenková                      0905 703 854

MŠ Čereňany                                                  PaedDr. Zdenka Pšenková                      0905 703 854

SCŠPP Banská Bystrica                                 PaedDr. Ľubica Hollá                                0907 499 301                           

CŠPP a MŠ Prievidza                                     Mgr. Iveta Váňová                                     0905 162 177 

 MŠ Nižný Klátov                                             PaedDr. Eva Sobinkovičová                     0903 941 556 

 Vzdelávacie centrum KRTKO  Trenčín          Mgr. Diana Gerbocová                             0948 070 805

Vzdelávacie centrum KRTKO Trenčín             PhDr. Ľubomíra Dunčáková                        0948 3301 80

MŠ Lehota pod Vtáčnikom                              PaedDr. Bibiána Novakovová                   0905 824 380

Považská Bystrica                                           Mgr. Daniela Domjenová                          daniela.domjenova@enoia.sk