.

Záujemcovia o spoluprácu s Iniciatívou Eľkonin.sk

    iniciativaelkonin.sk@gmail.com       

 

Pre rodičov                   

  iniciativaelkonin.sk@gmail.com


Supervízia pre odborníkov

    iniciativaelkonin.sk@gmail.com         


Kurzy pre odborníkov

    aktualizácia údajov od 1.9.2022

    nový kurz 11.11.-12.11.2022, Hotel Tatra Bratislava 


Predaj a distribúcia materiálov 

plus.dialog.sro@gmail.com  - dopredaj materiálov      


Spoluautorky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.       mmikulajova@gmail.com 

Mgr. Oľga Tokárová, PhD.                       olgatokarova@gmail.com

PaedDr. Zita Sümegiová                         sumegiova@dialogzdravotnictvo.sk