.

Záujemcovia o spoluprácu s Iniciatívou Eľkonin.sk

    iniciativaelkonin.sk@gmail.com       

 

Pre rodičov                   

  iniciativaelkonin.sk@gmail.com


Supervízia pre odborníkov

    iniciativaelkonin.sk@gmail.com         


Kurzy pre odborníkov

plus.dialog.sro@gmail.com 

 Dialóg plus s r.o. - info o kurzoch sa uvádza len na FB stránke Dialóg plus. Pripravuje sa aj ich web stránka. Prihlasovanie na kurz bude prostredníctvom formulára, ktorý bude aktívny, až keď sa vyhlási termín. 


Predaj a distribúcia materiálov 

plus.dialog.sro@gmail.com       


Spoluautorky

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.       mmikulajova@gmail.com 

Mgr. Oľga Tokárová, PhD.                       olgatokarova@gmail.com

PaedDr. Zita Sümegiová                         sumegiova@dialogzdravotnictvo.sk