.

Iniciatíva Eľkonin.sk                  Koho hľadáme?

 • zoskupenie zanietených odborníkov, ktorí vytvorili Iniciatívu Eľkonin (iniciativaelkonin.sk@gmail.com) 
 • našim hlavným cieľom je vzájomná spolupráca, informovanie a združovanie záujemcov odbornej i rodičovskej verejnosti
 • šírenie osvety v rozvíjaní a podpore jazykových schopností dieťaťa 
 • spolu podieľanie sa na riešení problematiky gramotnosti detí v predškolskom a v mladšom školskom veku
 • spolupráca odborníkov z rôznych regiónov
 • realizácia, organizácia a vytváranie skupín pre deti, ktoré potrebujú Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina I. a II. v rôznych kútoch Slovenska
 • odovzdávanie a výmena skúseností formou supervízie
 • mailová komunikácia a spoločné stretnutia v prípade potreby
 • kolegov a kolegyne - certifikovaných lektorov so záujmom o aktívnu spoluprácu k vzniku a vedeniu nových skupín pre deti, ktoré potrebujú Eľkonina z rôznych kútov Slovenska  
 • lektorov so záujmom o supervíziu
 • lektorov- odborníkov, ktorí už Eľkonina realizujú dlhší čas vo svojom mieste pôsobenia a chcú byť zverejnení na stránke pre informatívne účely
 • odborníkov pracujúcich s metodikou s deťmi so ŠVVP , ktorí by sa podelili o svoje skúsenosti formou článku, príspevku
 • rodičov, ktorí hľadajú pomoc ako efektívne rozvíjať jazykové schopnosti svojho dieťaťa 
 • rodičov, ktorí majú záujem o Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre svoje dieťa