MABEL- info pre rodičov

SKÚMA PSYCHOLÓGIA KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI? 

https://www.paneurouni.com/blog/skuma-psychologia-komunikacne-schopnosti/

MABEL- multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov

 Reč dieťaťa, jeho jazykové a poznávacie schopnosti sú základom čítania, písania a celkového prosperovania v učení.

  •  Riziko ťažkostí, napríklad riziko dyslexie, sa dá odhaliť pomerne skoro, už v predškolskom veku.
  •  Tím odborníčok Markéta Caravolas (University of Bangor, Veľká Británia), Marína Mikulajová (PEVŠ, Slovensko), Sylvia Defior (Granada University, Španielsko) a Gabriela Seidlová Málková (Univerzita Karlova, Česká republika) vytvorili špeciálnu batériu testov, ktorá je určená na včasnú diagnostiku čítania, písania a ich prediktorov.
  •  Viaceré výskumy potvrdili diagnostickú citlivosť týchto testov, preto sa autorky rozhodli sprístupniť ich pre odborníkov v praxi.
  •  Batéria MABEL je vo viacerých ohľadoch výnimočný psychodiagnostický nástroj.
  •  MABEL = Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy: testy sú paralelne vytvorené v piatich jazykoch: angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine, čoskoro pribudne aj portugalská, poľská a velšská verzia.
  •  To umožňuje vyšetrovať monolingválne aj bilingválne deti a tiež deti, ktoré sú presídlené, vzdelávajú sa v cudzom jazyku a majú ťažkosti v učení.
  •  MABEL = príklad toho, ako výsledky európskeho základného výskumu skvalitňujú prácu odborníkov v praxi a prispievajú k spoločenskému prospechu vo viacerých krajinách.