MABEL – MULTIJAZYKOVÁ BATÉRIA TESTOV ČÍTANIA, PÍSANIA A ICH PREDIKTOROV

10 viet o Projekte MABEL


  • Reč dieťaťa, jeho jazykové a poznávacie schopnosti sú základom čítania, písania a celkového prosperovania v učení.
  • Riziko ťažkostí, napríklad riziko dyslexie, sa dá odhaliť pomerne skoro, už v predškolskom veku.
  • Tím odborníčok Markéta Caravolas (University of Bangor, Veľká Británia), Marína Mikulajová (PEVŠ, Slovensko), Sylvia Defior (Granada University, Španielsko) a Gabriela Seidlová Málková (Univerzita Karlova, Česká republika) vytvoril špeciálnu batériu testov, ktorá je určená na včasnú diagnostiku čítania, písania a ich prediktorov.
  • Testy vznikli ako výskumné nástroje v rámci 7. Rámcového programu EC Marie Curie ELDEL (www.eldel.eu).
  • Viaceré výskumy potvrdili diagnostickú citlivosť týchto testov, preto sa autorky rozhodli sprístupniť ich pre odborníkov v praxi.
  • Batéria MABEL je vo viacerých ohľadoch výnimočný psychodiagnostický nástroj.
  •  MABEL = Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy: testy sú paralelne vytvorené v piatich jazykoch: angličtine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine, čoskoro pribudne aj portugalská, poľská a velšská verzia.
  • To umožňuje vyšetrovať monolingválne aj bilingválne deti a tiež deti, ktoré sú presídlené, vzdelávajú sa v cudzom jazyku a majú ťažkosti v učení.
  • Testy sú pre odborníkov bezplatne prístupné na web stránke na základe registrácie, o prístup môžu požiadať psychológovia, logopédi a špeciálni pedagógovia
  • MABEL = príklad toho, ako výsledky európskeho základného výskumu skvalitňujú prácu odborníkov v praxi a prispievajú k spoločenskému prospechu vo viacerých krajinách.