AKTUALITY           


POZVÁNKA NA KURZ 24-25.9.2021

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B Eľkonina

https://www.facebook.com/events/866542070655256/?ref=newsfeed

Cena kurzu: 199€ 


POZVÁNKA NA KURZ  14.10.2021

Tréning fonematického uvedomovania u detí so sluchovým postihnutím

Pre odborníkov, absolventov základného kurzu TFU podľa D.B. Eľkonina:

https://www.paneurouni.com/aktuality-psychologi/fakulta-psychologie-pevs-organizuje-vzdelavaci-kurz/

Cena kurzu: 90 €


NOVINKA: kompletná sada maňušiek k TFU podľa D.B. Eľkonina

Kód na zľavu 30 % do konca septembra je ELKONIN2020. 

https://www.facebook.com/mubrno.cz 

info@mubrno.cz 


 NOVINKA: knižná publikácia o Eľkoninovej metóde u detí so sluchovým postihnutím


Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Když dítě vidí, co má slyšet. Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 154 s. ISBN 978-80-7603-184-5.

Medzi najpálčivejšie problémy vývinu a vzdelávania detí so sluchovým postihnutím nesporne patrí úroveň ich jazykových schopností, čítania a písania. Preto sa autorky rozhodli spojiť svoje dlhoročné výskumné záujmy v oblasti vývinu jazykových schopností a gramotnosti s praktickými odbornými skúsenosťami na poli logopedickej intervencie. V monografii sa zaoberajú vývinom reči, fonematickým uvedomovaním a osvojovaním čítania u detí so sluchovým postihnutím. Charakterizujú faktory, významne ovplyvňujúce intervenciu. Detailne opisujú špecifiká rozvíjania jazykových schopností a metodický postup tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina u týchto detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Priebeh intervencie ilustrujú na viacerých kazuistikách, opísaných v knihe a zobrazených na CD, ktoré je prílohou publikácie. Kniha je určená pre špeciálnych pedagógov, logopédov, školských a poradenských psychológov a ľudí, ktorí sa hlbšie zaujímajú o vývin a vzdelávanie detí sp sluchovým postihnutím.


Distribúcia metodiky a šlabikárov

mail: plus.dialog.sro@gmail.com  


Vzdelávanie odborníkov

Informácie o aktuálnom termíne kurzu pre odborníkov  "Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina" môžete získať na FB stránke Dialóg plus s.r.o. alebo mail:  plus.dialog.sro@gmail.comOktóber    2019


MABEL

VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV                                                                                         

MABEL- MULTIJAZYKOVÁ BATÉRIA TESTOV ČÍTANIA, PÍSANIA A ICH  PREDIKTOROV

Aktuálny termín: 23.10.2019

Bratislava, Paneurópska univerzita

Bližšie info: https://www.eldel-mabel.net


https://www.eldel-mabel.net