AKTUALITY           

Prihlásenie na TFU podľa Eľkonina 

pre odborníkov

     
14.4.-15.4.2023

         

       Zarezervujete si miesto včas. 


     Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.


Tréning jazykových schopností podľa Eľkonina pre deti so sluchovým postihnutím 

2.12.2022 Bratislava 

20.11.2022 registrácia končí 

https://www.paneurouni.com/aktuality-psychologi/vzdelavaci-kurz-na-temu-elkonin-sluch/
MABEL                                                                                        

MABEL- MULTIJAZYKOVÁ BATÉRIA TESTOV ČÍTANIA, PÍSANIA A ICH  PREDIKTOROV

Bratislava, Paneurópska univerzita

Bližšie info: https://www.eldel-mabel.net


https://www.eldel-mabel.net