Spolupracujúci  lektori 


Zoznam spolupracujúcich lektorov, ktorí realizujú tréning so skupinkou detí vo svojom regióne. 


PaedDr. Bibiána Novakovová 

Mgr. Andrea Ševčíková

Mgr. Zdenka Gamanová

Bc. Karina Beláková

Mgr. Michaela Mojžišová

PhDr. Monika Novotková

Mgr. Iveta Váňová

PaedDr. Ľubica Hollá

PaedDr. Zdenka Pšenková

Mgr. Zuzana Jágerčíková

PhDr. Alica Harišová  

PaedDr. Eva Sobinkovičová