Termíny kurzov pre odborníkov

Pozvánka na kurz vzdelávania odborníkov 

2.12.2022 

Tréning jazykových schopností podľa Eľkonina pre deti so sluchovým postihnutím

Bratislava 

Prihlasovanie - v časti "KURZY- PRIHLÁSENIE"

Pozvánka na kurz vzdelávania odborníkov 

11-12.11.2022

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

Hotel Tatra Bratislava 

Prihlasovanie - v časti "KURZY- PRIHLÁSENIE"