Termíny kurzov pre odborníkov


Vzdelávanie odborníkov

Informácie o aktuálnom termíne kurzu pre odborníkov "Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina" môžete získať na FB stránke Dialóg plus s.r.o. alebo mail: plus.dialog.sro@gmail.com