Termíny kurzov pre odborníkov

Pozvánka na kurz vzdelávania odborníkov 30.9.-1.10.2022

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

Bližšie informácie čoskoro

Prihlasovanie od 1.9.2022 


Pozvánka na kurz vzdelávania odborníkov 14.10.2021

Tréning fonematického uvedomovania u detí so sluchovým postihnutím

Pre odborníkov, absolventov základného kurzu TFU podľa D.B. Eľkonina

https://www.paneurouni.com/aktuality-psychologi/fakulta-psychologie-pevs-organizuje-vzdelavaci-kurz/

Cena kurzu: 90 €  


Pozvánka na kurz vzdelávania odborníkov 24-25.9.2021 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B Eľkonina

https://www.facebook.com/events/866542070655256/?ref=newsfeed

prihlasovanie: plus.dialog.sro@gmail.com 

Cena kurzu: 199€ 


Vzdelávanie odborníkov

Informácie o aktuálnom termíne kurzu pre odborníkov "Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina" môžete získať na FB stránke Dialóg plus s.r.o. alebo mail: plus.dialog.sro@gmail.com