.

Vzdelávanie odborníkov v Čechách

Akreditované kurzy MŠMT ČR k českému vydaniu metodiky organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

Spolupracujúci certifikovaní lektori v Čechách


https://www.elkonin.cz/spolupracujici-certifikovani-lektori-elkoninova-treninku/