.

Certifikovaní lektori

Zoznam certifikovaných lektorov a ich kontaktov, ktorí aktívne pracujú- vedú skupiny detí vhodných pre Tréning fonematického uvedomovania v rôznych kútoch Slovenska.

Milí rodičia, ak chcete prihlásiť svoje dieťa na Eľkonina, vyberte si miesto, kde sme momentálne schopní Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina  pre vaše dieťa otvoriť a vyplňte prihlasovací formulár Služby pre rodičov a deti