.

Šlabikár I. 

Spotrebný materiál pre deti

14,90 €

Šlabikár II.

Spotrebný materiál pre deti

14,90 €

Tréning fonematického uvedomovania I. (30 hodín)

(zívisí od lokality, počtu detí, lektora, priestorov)

                                                                                                          

podľa dohody/individuálne

Tréning fonematického uvedomovania II. (30 hodín)

(závisí od lokality, počtu detí, lektora, priestorov)


podľa dohody/individuálne